Panel 1:ENERGETSKA STABILNOST I SARADNJA U REGIONU

 • Energetska bezbednost, održivost modernog društva i državne politike: Obezbeđenje dovoljne količine energije na ekonomski, energetski i ekološki prihvatljiv način
 • Međunarodni plan i energetska stabilnost za region – EU poglavlje 15: Saradnja na međunarodnom planu i pronalaženje načina sigurnog snabdevanja  i sprovođenja
 • Centralna infrastruktura i međunarodna distribucija: obezbeđenje gasovodne infrastrukture u svim delovima zemlje i obezbeđenje interkonekcije sa susednim državama
 • Primena najbolje evropske prakse: Nova međuregionalna berza struje omogućuje efikasnije i rentabilnije poslovanje

 

Panel 2: ODRŽIVA (RE)KONSTRUKCIJA: ENERGETSKA TRANZICIJA I PUT KA NAJBOLJEM ENERGETSKOM  MIKSU

 • Strategija razvoja energetike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030, i definisanje ključnih prioriteta energetskog razvoja: Obezbeđenje energetske bezbednosti, razvoj tržišta energije i tranzicija ka održivoj energetici.
 • Put ka najboljem energetskom miksu: Uspostavljanje uslova za razvoj projekata za poboljšanje energetske efikasnosti i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Energetska tranzicija sukcesivnim uvođenjem energenata: Gas kao prvi energent na putu ka boljoj izgradnji energetskog miksa;
 • Razvoj tržišta bioenergenata: Najrasprostranjeniji i nedovoljno iskorišćen izvor energije u Srbiji i omogućen regulatorni okvir za razvoj sektora biomase i biogasa u Srbiji kroz stabilan regulatorni okvir i prihvatljive fid-in tarife

 

Panel 3: GROWING GREEN: RAST ODRŽIVIH IZVORA ENERGIJE JE DIREKTNA EKONOMSKA KORIST I INVESTICIJA U BUDUĆNOST  

 • Direktno povezana EU poglavlja 15 i 27: Prilagođavanje novoj klimatskoj politici podrazumeva veću upotrebu obnovljivih izvora energije, kao i smanjenje emisije CO2
 • Uključivanje kompanija: unapređenje energetske efikasnosti I povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Saradnja GIZ-a sa lokalnim samoupravama: Potencijali za rast održivih izvora energije, poboljšanje energetske efikasnosti i unapređenje procesa donošenja investicionih odluka
 • “Zeleniji” energetski bilansi: Klima za rast zelenih energenata, energije vetra i sunca, biogasa i biomase Štednja kao investicija za budućnost: Uključivanja građana kroz štednju i ulaganja
 • Štednja kao investicija za budućnost: Uključivanja građana kroz štednju i ulaganja