Kompanija Adria Media Group u ponedeljak, 3. juna 2019. godine, organizuje samit pod nazivom “Energetska efikasnost SUMMIT“ pod pokroviteljstvom Ministarstva  energetike.

Cilj samita je da se otvorenom diskusijom u tri panela predstave međunarodni plan i energetska stabilnost za region. Srbija kao centar regionalne energetske stabilnosti biće domaćin najvišim zvaničnicima zemalja iz regiona. Predviđeno je učešće najviših državnih zvaničnika iz Srbije i regiona, eksperata, predstavnika institucija, organizacija, kompanija i medija.

Energetska tranzicija strateški je prioritet Srbije. Neophodan je prelaz iz sistema u kome se za proizvodnju energije dominantno koriste neobnovljivi izvori (fosilna goriva) u sistem koji je zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora energije. Ali pored ekoloških i energetskih aspekata pri planiranju energetske politike koja bi bila dugoročno održiva nužno je uključiti i socijalne aspekte.

Evropska unija je, u cilju sprovođenja energetske tranzicije i ublažavanja efekta klimatskih promena, razvila kratkoročnu, srednjoročnu i dugoročnu energetsku i klimatsku politiku.

Kratkoročna je data u strategiji Evropa 2020 i njome je predviđeno da se, u odnosu na 1990., a do 2020. godine smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za 20%, energetska efikasnost poveća za 20% a udeo obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji na 20%. Srednjoročna je definisana paketom ciljeva do 2030. godine, koji je dogovoren 2014. godine, i podrazumeva smanjenje GHG emisija za 40%, povećanje udela obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji na 32% i povećanje energetske efikasnosti za 32,5% u odnosu na 1990.. Dugoročnu energetsku politiku EU oblikuju dva strateška dokumenta ‒ Energetska mapa puta 2050 i Mapa puta za prelazak na konkurentnu, nisko – ugljeničnu ekonomiju do 2050. Zajedno ova dva dokumenta daju okvir za razvoj kako energetskog sektora tako i celokupne privrede Evropske unije do 2050. godine, s krajnjim ciljem da se potpuno pređe na održivo korišćenje resursa.

U tri panela, odgovorićemo na važna pitanja i izazove koje donosi energetska strategija kao put ka najboljem energetskom miksu.  

Konferencija će biti emitovana uživo na portalu Kurir.rs.

MOGUĆNOSTI SE STVARAJU DANAS

KO PRISUSTVUJE

Predviđeno je prisustvo visokih državnih zvaničnika iz regiona i eksperata iz EU, predstavnika delegacije EU, UNDP-a, predstavnika kompanija, ambasada, univerziteta, poslovne i stručne javnosti i medija. 

ZAŠTO PRISUSTVOVATI

Na jednom mestu proći ćemo sve aspekte koje donose strategije implementacije u energetskoj tranziciji. Prostor za brže unapređenje postoji i iz tog razloga  kreiraćemo ambijent za preduzimanje konkretnih koraka za dogovor o najboljem energetskom miksu.

ŠTA JE DRUGAČIJE

Prvi put, pored infrastrukturne promene, uključujemo i građane, i pozivamo sve da se informišu i uključe u energetsku tranziciju. Štednja je najbolja investicija. Pored toga što će biti obaveza svakog građanina, predstaviće se i izvori finansiranja za promene koje nam predstoje.